Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Giải quyết khiếu nại

Câu hỏi: Đảng viên A. bị BTV Đảng ủy Khối tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Vậy tổ chức Đảng có thẩm quyền nào là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với khiếu nại của đồng chí đó?

Trả lời:
Khoản 3, Điều 22 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
“Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức; Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ do cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trở xuống quyết định”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, Ban Bí thư là cấp khiếu nại cuối cùng đối với khiếu nại của đảng viên A.
 

Việc xử lý kỷ luật

Câu hỏi: Đảng viên A. sử dụng bằng không hợp pháp để thi tuyển công chức và đã công tác được 20 năm, kể từ ngày được tuyển dụng đến nay mới bị phát hiện có vi phạm về sử dụng văn bằng không hợp pháp. Hiện có 2 loại ý kiến:
- Ý kiến thứ nhất: Không kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên A. vì vi phạm đã quá lâu, đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng.
- Ý kiến thứ hai: Vẫn xét, xử lý kỷ luật theo quy định.
Hỏi ý kiến nào đúng?

Trả lời:
Khoản 2, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm về "sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A. có vi phạm nêu trên vẫn phải được kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật theo quy định (ý kiến thứ hai là đúng).

Thời hạn khiếu nại, kỷ luật

Câu hỏi: Thời hạn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên tính từ ngày nào đến ngày nào?

Trả lời:
Khoản 1, Điều 26 Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng “Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ biên bản công bố) đến ngày đảng viên bị kỷ luật gửi đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến”.

Thi hành kỷ luật

Câu hỏi: Đảng viên vi phạm bị chi bộ kỷ luật khiển trách có hiệu lực từ khi nào? Chi bộ cấp dưới cơ sở không có con dấu riêng, vậy khi Chi bộ ban hành quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền thì đóng dấu của tổ chức đảng nào và việc đóng dấu được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Khoản 2 Điều 16, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng “Quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong vòng 10 ngày, chi bộ ban hành quyết định kỷ luật giao cho đảng viên bị kỷ luật, báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ. Quyết định kỷ luật của chi bộ (trong đảng bộ bộ phận, trong đảng bộ cơ sở), của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở được đóng dấu của đảng ủy cơ sở vào phía trên, góc trái. Đảng ủy cơ sở hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải ra quyết định chuẩn y
Như vậy, quyết định khiển trách đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong trường hợp câu hỏi nêu, nếu Chi bộ ban hành quyết định kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền thì quyết định kỷ luật đó phải được đóng dấu của Đảng ủy cơ sở vào phía trên, góc trái.

Xử lý kỷ luật đảng viên

Điểm h, Khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về hành vi “đưa, nhận hối lộ…” sẽ bị xử lý kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ.
Vậy, việc đưa và nhận hối lộ đó có phải được định lượng bằng tiền hoặc giá trị tài sản cụ thể là bao nhiêu không?

Trả lời:
Tại Điểm h, Khoản 3, Điều 16, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/7/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về việc đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu đảng viên có hành vi đưa, nhận hối lộ…. Tuy nhiên, quy định này không nêu định lượng bằng tiền hay tài sản cụ thể là bao nhiêu thì sẽ bị xử lý.
Do đó, đảng viên có hành vi đưa, nhận hối lộ thì tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm của đảng viên để xem xét, xử lý kỷ luật khai trừ theo quy định nêu trên.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây