Hướng dẫn nghiệp vụ

Điểm mới trong quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ

 •   15/12/2023 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, thay thế Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018. Quy định 124 gồm 4 chương và 19 điều (so với Quy định 132, giảm 1 điều). Quy định 124 đã bổ sung nhiều nội dung so với Quy định 132.

Những điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

 •   14/11/2022 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

 •   18/10/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 1895
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Phát triển đảng viên cần chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng

 •   25/09/2021 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 1898
 •   Phản hồi: 0
Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

SÀNG LỌC ĐẢNG VIÊN: NHIỆM VỤ TẤT YẾU,THƯỜNG XUYÊN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

 •   25/09/2021 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 1226
 •   Phản hồi: 0
Đảng viên là thành tố cơ bản cấu thành nên tổ chức Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng, của toàn Đảng đối với xã hội do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành. Muốn Đảng mạnh, phải có tổ chức Đảng mạnh; muốn có tổ chức Đảng mạnh vừa phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa phải sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ tất yếu, thường và cũng là vấn đề có tính quy luật có ý nghĩa cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây