Thông tin lý luận

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH – SỰ PHÁT TRIỂN MỚI VỀ TƯ DUY NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ THỜI KỲ MỚI

  •   29/09/2021 10:04:00 AM
  •   Đã xem: 835
  •   Phản hồi: 0
Thành tố đầu tiên của chủ đề Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Quan điểm chỉ đạo thứ năm về công tác xây dựng Đảng nêu rõ phải: “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

KIÊN ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẢNG – NỘI DUNG MỚI TRONG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  •   23/09/2021 09:41:00 PM
  •   Đã xem: 2378
  •   Phản hồi: 0
Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, có vị trí, vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đồng thời, Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá một nhiệm kỳ và cả thời kỳ từ những năm đổi mới đến nay và thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và xác định mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Vì vậy, nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung mới trong hệ quan điểm chỉ đạo về những vấn đề cần kiên định trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  •   28/07/2021 10:35:00 PM
  •   Đã xem: 791
  •   Phản hồi: 0
Cách đây tròn 91 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII đã quyết định chọn ngày 01/8 hàng năm là Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây