Thông tin tuyên truyền

​​​​​​​Người dân xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh giám sát việc thi công các công trình trên địa bàn

Nhận diện, phòng ngừa hoạt động lợi dụng phản biện xã hội gây mất ổn định chính trị, xã hội

 •   30/01/2024 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Phản biện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc kiểm soát, giám sát quyền lực của Nhà nước, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với Nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ chuyên môn

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THÔNG QUA SẢN PHẨM VÀ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

 •   11/01/2024 08:45:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá cán bộ là một khâu có ý nghĩa quan trọng liên quan đến các khâu trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ hiện nay vẫn là khâu yếu. Điều này được Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là cấp ủy, người đứng đầu và đội ngũ những người làm công tác tổ chức, cán bộ cần làm tốt khâu quan trọng này để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030

 •   03/01/2024 12:12:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với trên 224 nước, vùng lãnh thổ, ký 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 đối tác, đã có 71 đối tác công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

 •   18/12/2023 01:39:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 1368- CV/TU ngày 28/11/2023 về “ triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023; Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn 2086- CV/BTCTU, ngày 04/12/2023 hướng dẫn thêm một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2023 và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14- HD/ĐUK, ngày 29/11/2023 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân năm 2023 để tổ chức thực hiện.
ĐỂ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HIỆU QUẢ HƠN Ở CÁC CẤP ỦY ĐẢNG VÀ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

ĐỂ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HIỆU QUẢ HƠN Ở CÁC CẤP ỦY ĐẢNG VÀ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 •   06/12/2023 01:42:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
Dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

 •   29/11/2023 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, lâu dài. Để thực hiện được mục tiêu này cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII tiếp tục xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho nhóm tác giả

GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2023 TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỀU TÁC PHẨM CHẤT LƯỢNG, ĐỀ TÀI MỚI

 •   21/11/2023 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Giải Búa liềm vàng năm 2023 tỉnh Quảng Trị đã thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Giải Búa liềm vàng lần này với nhiều tác phẩm chất lượng, đề tài mới, phong phú hơn về thể loại đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi nguồn động viên, khuyến khích để các phóng viên các cơ quan báo chí và các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.
Ngày hội Đại Đoàn kết Khu phố Hòa Phú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 •   15/11/2023 01:38:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phát biểu của Tổng Bí thư ở buổi gặp các gương điển hình làm theo Bác

 •   10/11/2023 02:55:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Trang thông tin điện tử Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

 •   10/11/2023 01:41:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ sống còn nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là giải pháp quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.
V.I. Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7-11-1918. Ảnh: Tư liệu TTXVN

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

 •   02/11/2023 06:53:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 106 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vic, đứng đầu là lãnh tụ V.I. Lênin, một cuộc cách mạng xã hội đã nổ ra ở Nga, lật đỗ chế độ Nga hoàng, xây dựng Nhà nước Xô viết đầu tiên trên thế giới, mở ra con đường giải phóng, giành độc lập, tự do đối với các quốc gia, dân tộc bị áp bức, bóc lột. Đối với nước ta, những thành công và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo giành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, mà còn là những chỉ dẫn vô cùng quý giá với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Chân dung Đại tướng Đoàn Khuê

ĐỒNG CHÍ ĐOÀN KHUÊ -NGƯỜI CHIẾN SỸ CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG, SUỐT ĐỜI CHIẾN ĐẤU VÌ LÝ TƯỞNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN*

 •   24/10/2023 11:28:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Đoàn Khuê (bí danh Võ Tiến Trình) sinh ngày 29 tháng 10 năm 1923 trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng tại làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học đối với công tác dân vận hiện nay

 •   10/10/2023 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với thành bại của cách mạng. Tư tưởng đó được Người thể hiện sinh động trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z. Đã 74 năm trôi qua, tác phẩm “Dân vận” của Người vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là đối với công tác dân vận của Đảng hiện nay. Bài báo được thể hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh, cô đọng, khúc chiết, dễ hiểu, dễ nhớ tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề căn cốt nhất trong công tác dân vận của Đảng, như mối quan hệ giữa dân chủ và dân vận; quan điểm, nguyên tắc tiến hành công tác dân vận; trách nhiệm vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị; phương pháp vận động quần chúng và những phẩm chất cần có đối với cán bộ dân vận.
Trận đấu giữa 2 đội bóng Báo Quảng Trị và Trường Chính trị Lê Duẩn -Ảnh: M.Đ

Hiệu ứng tích cực từ Giải Bóng chuyền hơi nam nữ Khối thi đua các cơ quan Đảng

 •   03/10/2023 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
- Giải Bóng chuyền hơi nam nữ Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9 thành công tốt đẹp. Dư âm của giải đấu vẫn còn đọng lại trong mỗi vận động viên (VĐV) và những người yêu thích môn bóng chuyền hơi về một sân chơi bổ ích được tổ chức có quy mô, chất lượng, giúp mọi người có dịp gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết. Giải đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) nói chung và phong trào tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi nói riêng trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cơ quan Đảng.
Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc míttinh của Nhân dân Quảng Trị chào mừng Đoàn đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)

BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT GIỮA VIỆT NAM VÀ CUBA*

 •   20/09/2023 02:41:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Tròn 50 năm (tháng 9/1973 - tháng 9/2023), lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trở thành vị lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến nơi này, sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973). Chuyến thăm lịch sử bất chấp khó khăn, nguy hiểm của lãnh tụ Fidel Castro - “người bạn lớn” của Nhân dân Việt Nam, mãi mãi trở thành biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, gắn bó cùng lý tưởng cao đẹp chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Quản lý cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội – nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch

 •   04/09/2023 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó cán bộ tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, vai trò của cán bộ, đảng viên càng được khẳng định hơn nữa trong mặt trận đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên môi trường internet, mạng xã hội.
Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945). Ảnh tư liệu

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

 •   30/08/2023 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và giữ vững thành cách mạng tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong suốt quát trình đấu tranh cách mạng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm lịch sử có tính chất bước ngoặt...
Nhận diện, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng - những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

Nhận diện, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng - những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

 •   22/08/2023 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những thủ đoạn tinh vi của nghĩa đế quốc và các phần tử phản động, là “xương sống” trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Bản chất của thủ đoạn này là tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, chính trị; sự “hoài nghi”, “xét lại” trong Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, loại bỏ Đảng trong đời sống chính trị của đất nước, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã và đang dày công xây đắp.
Việt Nam cam kết và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong thực tế

Phát huy dân chủ trong Đảng, chìa khóa của thành công

 •   13/08/2023 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, phát huy dân chủ trong Đảng là bài học sống còn của Đảng ta hiện nay. Bởi vì, sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được thể hiện ở bản chất dân chủ. Dân chủ không chỉ là hệ quy chiếu đánh giá chất lượng của Đảng, mà còn là sự đảm bảo cho chiều hướng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam trong suốt 93 năm qua.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây