Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023)

Thứ hai - 16/10/2023 03:51 150 0
Ngày 16/10/2023, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023). Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi Tọa đàm.
Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng– UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023)
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. Đến dự chung vui, chúc mừng ngành kiểm tra, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu, khách quý và các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà qua các thời kỳ lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định: “Công tác kiểm tra, giám sát là nhân tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng". Mỗi đảng viên và cấp ủy phải thấy rõ công tác kiểm tra, giám sát thuộc về chức năng lãnh đạo của Đảng, là thành tố quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Vấn đề có tính nguyên lý này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Không kiểm tra là không lãnh đạo”; “khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.

Gắn liền với chặng đường phát triển của ngành Kiểm tra Đảng cả nước, 75 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Qua diễn văn kỷ niệm do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày, qua những thước phim phóng sự và thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu mà ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua cũng như những đóng góp quan trọng của ngành kiểm tra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh nhà.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao ngành kiểm tra Đảng của tỉnh nói chung, UBKT Tỉnh ủy nói riêng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham mưu quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương để ban hành các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

  Quá trình triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đã có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, bảo đảm phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Nét mới trong hoạt động kiểm tra là nhiều năm gần đây, UBKT Tỉnh ủy đã rất chủ động kiểm tra và chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp huyện tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là một tiêu chí để trong đánh giá hoạt động của ngành; chủ trì tổ chức các hội nghị giao ban với UBKT cấp huyện và tương đương để đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đã tăng cường trao đổi, nắm thông tin, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, bảo đảm các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng được nâng lên. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của Đảng được UBKT các cấp thực hiện, ngày càng đi vào nền nếp... Nhờ những cách làm có tính sáng tạo mà nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, nhiều vụ việc phức tạp đã được UBKT Tỉnh ủy, UBKT các cấp tham mưu và tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, được dư  luận Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Một điểm đáng ghi nhận nữa là, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy UBKT, cơ quan UBKT các cấp đảm bảo về số lượng theo quy định, nhất là những quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ. Cấp ủy, BTV cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra thông qua việc đánh giá, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn..., nên đã góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kiểm tra Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Những kết quả đạt được trên chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị và của tỉnh. Quảng Trị sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, khó lường nhưng đã có nhiều nỗ lực, đạt một số kết quả quan trọng; có 10/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch. Huy động nguồn lực, phát huy lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, dự án trọng điểm đạt được một số kết quả tích cực, nhất là thực hiện công tác quy hoạch, phát triển công nghiệp năng lượng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; hình thành và phát triển các trọng điểm kinh tế. Quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được một số kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, nâng lên; công tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Những kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của ngành Kiểm tra Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi biểu dương, ghi nhận những nỗ lực không ngừng, những đóng góp xứng đáng và những thành tích  của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đã đạt được trong 75 năm qua.

Thưa các đồng chí!

Như chúng ta đã biết, để nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước, Đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng gắn liền với chống tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi gắn liền với kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong quá trình này, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa. Tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Thứ hai, thực hiện tốt phương châm “giám sát phải mở rộng”, “ kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; những nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận và Nhân dân quan tâm. Kịp thời kết luận, xử lý nghiêm minh các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát phải chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng nói chung và của từng cấp ủy, tổ chức đảng nói riêng để nhân rộng, lấy cái tích cực lấn át cái tiêu cực. 

Ba là, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, phải không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có dũng khí đấu tranh, kỷ cương, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chúng ta đều biết, mỗi quyết định, đề nghị của ủy ban kiểm tra về kỷ luật đều đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, đến danh dự không chỉ của một cá nhân mà còn của cả tập thể, gia đình, dòng họ; trách nhiệm của mỗi quyết định kỷ luật là rất quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phải coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra; thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, để mỗi quyết định của ủy ban kiểm tra, của những “bao công” trong thời đại mới luôn công tâm, khách quan, chính xác, có lý, có tình, là quyết định của lẽ phải, của trách nhiệm và tình đồng chí, của “công lý” trong Đảng.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn UBKT Trung ương, Vụ địa bàn 5 UBKT Trung ương đã luôn dành sự quan tâm giúp đỡ Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung. Tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên hơn nữa của các đồng chí, để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Thưa các đồng chí!

 Phát huy truyền thống và bề dày thành tích 75 năm qua của Ngành Kiểm tra Đảng, trên chặng đường sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, UBKT Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh.

 Một lần nữa, xin chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây