Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/1993- 05/12/ 2023)

Thứ hai - 16/10/2023 03:21 186 0
Ngày 14/10/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/1993- 05/12/ 2023) Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ Kỷ niệm.
Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy (05/12/1993- 05/12/ 2023)
Kính thưa đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,

Kính thưa đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ (05/12/1993 -  05/12/2023), 93 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, về ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác dân vận của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương càng đi vào chiều sâu thì công tác Dân vận càng quan trọng và cần thiết.  

Đến dự, chung vui và chúc mừng ngành Dân vận, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu, khách quý và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Lực lượng của dân rất to.Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 Trải qua 93 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, với quan điểm xuyên suốt “sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với cả nước, ngành dân vận tỉnh nhà được hình thành và trải qua nhiều biến động về tổ chức, bộ máy, chức năng và nhiệm vụ. Ban Dân vận Tỉnh ủy được thành lập từ năm 1993 đến nay đã đi được chặng đường 30 năm, song hành với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà sau hơn 30 năm tái lập tỉnh. Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng lòng của toàn dân, tỉnh ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; Nhân dân tin tưởng, đồng lòng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ... Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận tỉnh nhà.

Kết quả nổi bật là, hệ thống làm công tác dân vận trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, đề án, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận của lực lượng vũ trang, công tác hội quần chúng và các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận; triển khai thực hiện quyết liệt công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận. Tham mưu thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; từ tổng kết thực tiễn đã phát hiện, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương nhiều vấn đề về lý luận công tác dân vận trong tình hình mới.

Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai Đề án “Một số giải pháp tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2027”. Từ thực tiễn khó khăn, trở ngại trong triển khai các dự án động lực, Ban đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong giải phóng mặt bằng...  Đây là những văn bản có ý nghĩa kim chỉ nam cho công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh, đã phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đồng hành với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 Là địa bàn có đông các tôn giáo, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tranh thủ các chức sắc, tu sỹ, nhà tu hành các tôn giáo, phát huy vai trò lực lượng cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo; chủ động gặp gỡ các chức sắc, tín đồ tôn giáo để trao đổi, thông tin về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, tạo không khí cởi mở, hòa nhập, xây dựng và củng cố mối quan hệ gần gũi giữa chức sắc, tín đồ tôn giáo với cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; đây là một điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh.

Hoạt động của hệ thống dân vận của tỉnh đã có sự đổi mới theo hướng sát cơ sở, gần dân, luôn giữ vững vai trò là “cầu nối” củng cố và xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. kịp thời bám, nắm cơ sở giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Từ kết quả của các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những kết quả đạt được của công tác dân vận là sự kế thừa, phát triển, là tâm huyết và cống hiến của nhiều thế hệ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Ban Dân vận Tỉnh uỷ, hệ thống dân vận các cấp cùng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong toàn tỉnh về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Xin chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Kính thưa các đồng chí!

Trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, tôi mong muốn hệ thống làm công tác dân vận trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. chú trọng công tác dân vận trong đền bù, giải phóng mặt bằng để hiện thực hóa các chương trình, dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; nắm chắc tình hình nhân dân; tăng cường tiếp dân, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Điều quan trọng là phải  tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vững về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn, gần dân, sâu sát cơ sở, thực sự là những cán bộ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay.

 Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu khách quý, đội ngũ cán bộ dân vận qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây