Phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thứ ba - 13/12/2022 02:13 1.296 0
Sáng 7/12, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII đã khai mạc. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vui mừng tới dự Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa ngay sau khi Trung ương Đảng, Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, với nhiều quyết sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cả trước mắt và lâu dài của đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực từ tình hình thế giới đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và toàn thể nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm soát dịch Covid-19 để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả, đạt tăng trưởng khá (GRDP ước đạt 7,17%). Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hoạt động đối ngoại với các tỉnh giáp ranh của nước bạn Lào.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Hội đồng nhân dân các cấp và cử tri trong tỉnh đã có những đóng quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh nhà.

Thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: kinh tế phát triển thiếu bền vững; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mặc dù vượt kế hoạch nhưng thu từ sản xuất kinh doanh đạt thấp, nguồn thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn; tỷ trọng ngành công nghiệp trong nền kinh tế còn thấp; thương mại dịch vụ đóng góp chưa nhiều cho nguồn thu ngân sách của tỉnh; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy đã có bước phục hồi sau thiên tai song vẫn thiếu ổn định.

Mặt khác, tiến độ thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm của tỉnh còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, trong khi tỉnh ta đang rất khó khăn về nguồn lực, đây là một điều hết sức đáng tiếc; chậm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục về đầu tư; công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế, bất cập; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến chưa nhiều. Việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của Nhân dân có việc chưa được kịp thời… Các vị đại biểu có thể thấy rõ những nội dung này qua báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và kết quả giám sát của HĐND tỉnh.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, tại hội nghị Tỉnh ủy, chúng tôi đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận và phân tích tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp cho từng công việc trong thời gian tới. Hôm nay, tại diễn đàn này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh với chức trách nhiệm vụ của mình, cùng với HĐND tỉnh nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá thêm lần nữa trên góc nhìn của đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân trong tỉnh để tiếp tục bàn giải pháp hiện thực hóa Kết luận của Tỉnh ủy và các Nghị quyết, quyết sách của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội cho năm tới.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV đã nhấn mạnh, năm 2023 cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết căn cơ, có kết quả cụ thể các yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình mục tiêu quôc gia; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Với điều kiện của tỉnh ta, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% - 7% đã được xác định tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 là nhiệm vụ khó, cần có sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đảm bảo các nội dung thông qua với sự thống nhất cao. Tôi đề xuất một số nội dung sau để các đại biểu HĐND tập trung thảo luận:

Một là, với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua, chúng ta cần có một kế hoạch phát triển tổng thể của tỉnh, trong đó, xác định cụ thể lĩnh vực nào cần hỗ trợ để phục hồi phát triển, lĩnh vực nào bứt phá; để từ đó, tập trung giải quyết những "điểm nghẽn", tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm về công nghiệp, hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị… có tính lan tỏa, lâu dài, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan, làm cơ sở triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn đầu tư thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục - đào tạo. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  công tác khám, chữa bệnh; phòng, chống tốt dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới. Đảm bảo công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bốn là, tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan ma túy, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chỉ đạo giải quyết đơn, thư theo thẩm quyền, không để vượt cấp, không để phức tạp phát sinh.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Tỉnh ủy và chủ đề năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định.

Thưa các đồng chí!

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần này, cùng với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận cho ý kiến vào 54 báo cáo, tờ trình và các dự thảo Nghị quyết, đây là những nội dung hết sức quan trọng, tập trung vào lĩnh vực tài chính - ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công, phê duyệt và điều chỉnh chủ trương một số dự án về xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh, về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường… Do đó, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri, dân chủ thảo luận các giải pháp, xác định nguồn lực thực hiện đảm bảo các nghị quyết được kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. 

Đề nghị Đảng đoàn HĐND tinh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả quy chế, nội quy, kế hoạch đã đề ra. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thúc đẩy việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước; các nghị quyết, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh cần tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực, nhất là kỹ năng, phương pháp hoạt động của người đại biểu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, quyết định đúng những vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo đà để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020  -2025.

Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây