HĐND tỉnh cần phân tích sâu sắc, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về đánh giá tình hình và dự báo, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ

Thứ hai - 18/07/2022 04:53 330 0
Sáng13/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII khai mạc, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu tại kỳ họp của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng.
HĐND tỉnh cần phân tích sâu sắc, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về đánh giá tình hình và dự báo, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Kính thưa chủ tọa kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý,
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng đến dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII,  kỳ họp thường lệ giữa năm nhưng hết sức quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quyết định nhiều nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND tỉnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII thành công tốt đẹp.
Quá trình chuẩn bị kỳ họp, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến định hướng đối với một số nội dung lớn, vấn đề quan trọng để các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra kỳ họp.
Sau đây, tôi xin tham gia một số ý kiến có tính chất gợi mở để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị.
1. Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Bước vào năm 2022, trong bối cảnh vừa có thời cơ, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, nhất là khó khăn của dịch bệnh COVID-19, mưa lũ bất thường, giá cả xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng cao… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, song bám sát chủ đề năm 2022 “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; chú trọng khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc; đốc thúc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác xúc tiến thu hút đầu tư và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các dự án có quy mô lớn, các nội dung mang tính định hướng chiến lược.
HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, định hướng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án cụ thể, tạo cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt nội dung trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác đối ngoại được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, nhất là kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị được tổ chức thiết thực, trang trọng, ý nghĩa, tạo ấn tượng đẹp trong lòng đồng bào, đồng chí cả nước.
Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng đoàn HĐND tỉnh, HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong việc lãnh đạo ban hành và giám sát thực hiện các nghị quyết, chính sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, các tầng lớp nhân dân và cử tri đã ủng hộ, tin tưởng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Kính thưa các vị đại biểu và các cử tri!
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được phân tích, đánh giá thấu đáo để có giải pháp khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch (đạt 3,5% trong khi bình quân cả nước là 6,42%); một số ngành, lĩnh vực kinh tế tốc độ phục hồi tăng trưởng chưa đạt kịch bản tăng trưởng ban đầu (riêng nông nghiệp tăng trưởng âm, công nghiệp xây dựng tăng trưởng thấp); quản lý nhà nước về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên đất đai, khoáng sản có mặt hạn chế; chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ngành, các địa phương.
Chậm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục về đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách.  Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số sở, ngành, địa phương chưa nghiêm; tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp trong một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Tình hình tai, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy...
Trên cơ sở các báo cáo trình kỳ họp và thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, HĐND tỉnh cần phân tích sâu sắc, kỹ lưỡng, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tôi cơ bản đồng tình với các báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh; xin gợi ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề mang tính định hướng để đại biểu HĐND tỉnh trao đổi, thảo luận.
Trước hết, những tháng cuối năm là thời gian cao điểm để thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đòi hỏi từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai kế hoạch điều hành linh hoạt, phù hợp với quyết tâm cao nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng đoàn HĐND tỉnh cần bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển.
Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trong điều hành kỳ họp cần định hướng, quán triệt những nội dung Kết luận của Tỉnh ủy về các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022 để các đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét và quyết nghị.
Để đạt mục tiêu đề ra, khẩn trương rà soát và tập trung các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch năm 2022. Trong đó, tập trung chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, bù giảm sút 6 tháng đầu năm; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn).
Thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, xây dựng; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, dệt may… Quan tâm hỗ trợ, đồng hành với các dự án năng lượng tái tạo. Tích cực xúc tiến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, phấn đấu phục hồi tăng trưởng khá ngành du lịch vào cuối năm 2022.
Trên tinh thần tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư để sớm hiện thực hóa các dự án. Tập trung hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, phục vụ khởi công, xây dựng Khu công nghiệp Quảng Trị và các dự án hạ tầng quan trọng khác đúng kế hoạch; hoàn thành các thủ tục nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không Quảng Trị; triển khai dự án Đường ven biển nối hành lang kinh tế Đông – Tây; mở rộng nâng cấp Quốc lộ 9; hoàn thành tuyến tránh phía Đông thành phố Đông Hà đoạn còn lại.
Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn “không để một ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là COVID- 19. Chăm lo gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt yêu cầu đề ra. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân chấp hành không nghiêm hoặc có hành vi vi phạm.
2. Kỳ họp HĐND còn thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng khác có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, xác định rõ phương thức, cách thức tổ chức thực hiện, xác định nguồn lực thực hiện để khi nghị quyết ban hành phải khả thi và phát huy hiệu quả ngay trong thực tiễn.
Kính thưa các vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!
Mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội để đưa Quảng Trị đạt trình độ trung bình cao của cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng Đảng đoàn HĐND tỉnh, HĐND và các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy ý chí khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân và biết ơn sâu sắc.
Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây