KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG CẦU TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN; RA MẮT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI; TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024

Thứ hai - 26/02/2024 19:30 64 0
Sáng ngày 23/02/2024, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị khai trương hệ thống Cầu truyền hình hội nghị trực tuyến và ra mắt Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa II; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo các Ban, Văn phòng và chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối, Đoàn Khối.
Đồng chí Đỗ Thị Lý – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai trương hệ thống Cầu truyền hình hội nghị trực tuyến và ra mắt Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai chuyên đề năm 2024
Đồng chí Đỗ Thị Lý – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai trương hệ thống Cầu truyền hình hội nghị trực tuyến và ra mắt Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; tổ chức quán triệt, học tập và triển khai chuyên đề năm 2024
Việc khai trương hệ thống Cầu truyền hình hội nghị trực tuyến và ra mắt Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Khối nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong Đảng bộ khối đảm bảo tính đồng bộ, đúng định hướng mục tiêu, lộ trình theo đề án Chuyển đổi số tại Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Xây dựng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc nhằm tận dụng tối đa các thiết bị, hệ thống truyền hình hội nghị đã có sẵn của cơ sở nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, có khả năng liên kết với các hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; giúp mở rộng đối tượng tiếp nhận thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; ngoài ra còn ứng dụng vào các hoạt động tập huấn, đào tạo, hội thảo.
Bên cạnh đó, việc nâng cấp Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối lên giao diện, chức năng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Khối giúp mở rộng khả năng cung cấp, truyền tải thông tin, gia tăng khả năng tương tác giữa các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối; tích hợp nhiều tiện ích khác phục vụ cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ bấm nút khai trương hệ thống Cầu truyền hình hội nghị trực tuyến và Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Khối
Sự kiện khai trương hệ thống cầu truyền hình hội nghị và ra mắt Cổng thông tin điện tử cũng là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm hợp nhất Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chào mừng các ngày lễ của quê hương, đất nước năm 2024 và hướng tới đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ khối khóa III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau sự kiện khai trương hệ thống cầu truyền hình hội nghị và ra mắt Cổng thông tin điện tử, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối từ hội trường Tỉnh ủy nghiên cứu, học tập, triển khai chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” do đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt. Đảng bộ Khối đã tổ chức điểm cầu chính tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối và kết nối 44 đường truyền học trực tuyến tại các TCCS Đảng trực thuộc (35 điểm cầu tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và 09 điểm cầu tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) với 2.794 cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tham dự.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2024 tại điểm cầu chính do Đảng ủy Khối tổ chức
Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/02/2024 về “tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành hướng dẫn cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai chuyên đề năm 2024 đồng bộ trong toàn Đảng bộ Khối; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề. Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2024, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệđề ra giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan đến chuyên đề năm 2024 để tập trung thực hiện; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lồng ghép tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2024 trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề cho đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Chỉ đạo các TCCS Đảng duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình đã có tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình từ đó làm cơ sở để lựa chọn xây dựng tập thể, gương cá nhân điển hình, mô hình mới, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực công tác để tiếp tục biểu dương, nhân rộng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, hành vi thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; bệnh hình thức; đấu tranh phản bác chống các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 bằng các hình thức phù hợp trong suốt năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 19/6/2023; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết; nghe, nói chuyện thời sự và tuyên truyền trên các webside, trang thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của Đảng.
Việc triển khai tổ chức học tập tốt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” sẽ góp phần quan trọng giúp cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, yêu cầu của chuyên đề; từ đó tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức và của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
                                                         
 

Tác giả bài viết: Ngô Thùy – Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây