Một chi bộ điển hình trong học tập và làm theo Bác

Thứ ba - 24/10/2023 23:26 194 0
Trong những năm qua, Chi bộ Giáo dục Mầm non -Giáo dục Tiểu học, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã triển khai sâu rộng, tích cực việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc sáng tạo, chủ động trong công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
Một buổi sinh hoạt Diễn đàn của Chi bộ GDMN-GDTH
Một buổi sinh hoạt Diễn đàn của Chi bộ GDMN-GDTH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Chi bộ Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học đã có nhiều biện pháp sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nghiêm quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, trước hết là người đứng đầu trong các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục; triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng quy chế văn hóa công sở; quán triệt 100% đơn vị trường học trong toàn ngành xây dựng và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, ứng xử, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, văn minh, lành mạnh. Đồng thời, Chi bộ đã quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên với quan điểm thiết thực, có chiều sâu, gắn với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương, bộ, công đoàn ngành giáo dục phát động.
Chi bộ Giáo dục Mầm non -Giáo dục Tiểu học cũng đã tích cực tham mưu Sở Giáo dục và  Đào tạo chỉ đạo tất cả các trường, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học căn cứ vào kế hoạch của Ngành để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp đặc thù của từng đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Phát động và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hội diễn, diễn đàn, chương trình phát thanh trường học, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa; tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; tuyên truyền, quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, mẫu mực trong tác phong, ứng xử, yêu thương giúp đỡ học sinh...
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động trong việc lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác trên lĩnh vực tham mưu, chỉ đạo về giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non, hàng năm, Chi bộ Giáo dục Mầm non -Giáo dục Tiểu học xác định chủ đề để tham mưu triển khai thực hiện, như: Năm học 2019 - 2020, xác định và triển khai thực hiện chủ đề “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”; năm học 2020 - 2021 chủ đề là “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”… Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, năng lực sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên; ngăn chặn có hiệu quả bạo lực học đường và không để tệ nạn xã hội xâm nhập; trau dồi lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. 
Về giáo dục cấp học mầm non, để nâng cao hiệu quả thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021- 2025” theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Mầm non -Giáo dục Tiểu học đã tham mưu Sở ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chuyên đề để chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện tại 100% cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn tiếp tục được quan tâm, đầu tư theo tiêu chí mới, các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, tích cực thực hiện xã hội hóa các nguồn lực để từng bước bổ sung hoàn tất các tiêu chí trường mầm non đạt chuẩn quốc gia như: xây mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên… Đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động cơ sở giáo dục trẻ theo hướng thực hành, trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Kết quả, năm học 2022- 2023 toàn tỉnh đã kiểm tra, công nhận và công nhận lại 17 trường mầm non, (trong đó có 8 trường đạt mức độ 2), nâng tổng số trường chuẩn toàn cấp học lên 97 trường, đạt tỷ lệ 65,98%; toàn tỉnh tỷ lệ huy động trẻ vào lớp nhà trẻ đạt 35,6% (tăng 0,6% so với chỉ tiêu), mẫu giáo huy động đạt tỷ lệ 96,43% (tăng 0,43% so với chỉ tiêu), riêng trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%; số trẻ đến trường được ăn bán trú và học 2 buổi/ngày là 41.255 cháu, đạt tỷ lệ 100%. 
Về giáo dục cấp Tiểu học, Phòng đã chủ động tham mưu, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp kịp thời về sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp; tuyển dụng, điều động giáo viên, bố trí khai thác sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018; tham mưu triển khai Chương trình mới ở các lớp 1, lớp 2, lớp 3 đúng tiến độ, đảm bảo lộ trình quy định; việc lựa chọn sách giáo khoa, biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương Quảng Trị các lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 theo Chương trình GDPT 2018 hoàn thành, đưa vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục đảm bảo quy định. Đồng thời, đã tham mưu Sở Giáo dục và  Đào tạo trình UBND tỉnh ban hành “Đề án số 1879/ĐA-UBND, ngày 07/4/2022 về phát triển Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”; Kế hoạch giai đoạn 2 về việc thực hiện “Đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”; phối hợp xây dựng và triển khai “Dự án Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025”... Nhờ vậy, năm học 2022- 2023 tỉ lệ huy động học sinh vào lớp 1 toàn tỉnh đạt 99,98%; tỉ lệ hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 99,7%; phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ tỉnh Quảng Trị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022 theo Quyết định số 1466/QĐ-BGDĐT, ngày 23/5/2023, đây là mức độ cao nhất đối với phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ và tỉnh Quảng Trị vinh dự là 01 trong số 30 tỉnh, thành phố trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn.
Những nỗ lực phấn đấu trong những năm qua của Chi bộ Giáo dục Mầm non – Giáo dục Tiểu học, Đảng bộ Sở Giáo dục và  Đào tạo Quảng Trị mang lại nhiều kết quả quan trọng, tạo tâm lý phấn khởi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của các cấp học, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp thêm sắc màu tươi sáng cho bức tranh tổng thể của Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị. Với những kết quả trên, Chi bộ Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và năm 2022. Chi bộ xứng đáng là tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác. 
 
                                                         Lê Như Tâm- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tác giả bài viết: Lê Như Tâm- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây