Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ năm - 16/02/2023 02:23 738 0
Kiểm tra, giám sát là một nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý và là một trong những chức năng cơ bản và phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
xaydungDang
xaydungDang
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Có kiểm tra mới huy động tinh thần tích cực và lực lượng to tát của Nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.
Theo Người, mục đích của công tác kiểm tra chính là phát hiện những hạn chế, bất cập, thiếu sót trên mọi phương diện trong quá trình tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhất công việc đề ra. Thông qua kiểm soát, những hạn chế, khuyết điểm đều được phát hiện và khắc phục kịp thời; nhờ có kiểm tra mà biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu, mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan, của các mệnh lệnh và nghị quyết.
Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ: “Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng”.
Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; với chức năng là cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, vừa tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa là tổ chức cơ sở đảng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có nhiều trăn trở, tìm tòi giải pháp và đề ra nhiều nội dung thiết thực với phương châm: khắc phục mọi khó khăn, trở ngại và áp lực công việc chuyên môn, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mọi nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng, trong đó đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra giám sát hằng năm để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động ban hành hướng dẫn các chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên về việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Theo chương trình đã đề ra, hằng năm Đảng ủy kiểm tra, giám sát đối với 2 chi bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát đối với 2 chi bộ. Song song với đó chỉ đạo các chi bộ ngay từ đầu năm phải xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát trong năm và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với từ 2 - 3 đảng viên, bảo đảm trong nhiệm kỳ tất cả các chi bộ và đảng viên đều được kiểm tra, giám sát.
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đảng viên; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; việc ghi chép, theo dõi, quản lý và cách thức ban hành triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ hằng tháng; việc theo dõi, quản lý thu nộp và sử dụng đảng phí.
Giám sát chuyên đề một số nội dung về trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, trọng tâm là 82 biểu hiện trên 3 nhóm lĩnh vực mà Trung ương đã chỉ ra; việc thực hiện Quy định 47- QĐ/TW, nay là Quy định số 37- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện cam kết trách nhiệm nêu gương hằng năm của cán bộ, đảng viên...
Bên cạnh thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, tự giám sát, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ lựa chọn hình thức để tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ theo Hướng dẫn số 06- HD/ĐUK, ngày 4/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc tự kiểm điểm với tinh thần “tự soi” “tự sửa”, từ đó đã làm cho ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên công đoàn có tinh thần tự giác cao trong việc tự điều chỉnh mình cả về lời nói, việc làm, hành động cụ thể trong và ngoài cơ quan, kể cả nơi cư trú; chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, quy định, quy chế cơ quan, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong cơ quan.
Là đơn vị có khối lượng công việc chuyên môn lớn, thường xuyên và đột xuất do cấp trên giao nhưng cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khắc phục mọi khó khăn, áp lực công việc để vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Lập cho biết: Qua thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ có thể khẳng định rằng: việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn với tinh thần tự phê bình, phê bình, tinh thần “tự soi”, “tự sửa” là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                       

Tác giả bài viết: Khánh Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây