Công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng

Thứ hai - 17/07/2023 21:37 916 0
Vận dụng tư tưởng “Dân làm gốc” và “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác dân vận được tăng cường, tiếp tục đổi mới; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của Nhân dân.
Đ/c Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lê Thị Lan Hương, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh TL
Đ/c Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lê Thị Lan Hương, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh TL
Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ngày càng đạt được kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, các dự án động lực của tỉnh đang được triển khai thực hiện tích cực nên công tác dân vận càng phát huy và vận dụng sáng tạo để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tháo gỡ “nút thắt” tại các dự án, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như: (1) Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây, giai đoạn 1 gắn với đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; (2) dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị-Giai đoạn 1; (3) dự án Đường cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh qua 3 huyện Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh; (4) Khu công nghiệp Visip, huyện Hải Lăng; (6) Khu bến cảng Mỹ Thủy; (7) Quốc lộ 15D từ cảng biển Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay; (8) Công trình Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng mê Kông mở rộng- giai đoạn 2; (9) dự án Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh; (10) dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong,… 
Từ thực tiễn cho thấy khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư là khâu phức tạp, khó khăn, dễ phát sinh khiếu kiện, làm chậm tiến độ dự án. Để triển khai thực hiện các có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 05- NQ/TU, ngày 24/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”. Nghị quyết xác định 4 quan điểm, 2 mục tiêu và chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác GPMB, đưa việc lãnh đạo công tác GPMB vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về hành động, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện. Sử dụng tổng hợp, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB để chuyển tải đầy đủ kịp thời thông tin về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án, tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về các dự án; giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai và GPMB. Ngày 19/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, địa phương với tinh thần, trách nhiệm cao và chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đồng hành của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong GPMB, ngày 01/03/2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề "Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh" đã nhấn mạnh, công tác GPMB phải thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, khuyến khích cách làm sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tiễn; huy động các lực lượng tham gia thực hiện công tác GPMB, quan trọng nhất là sự phối hợp giữa chính quyền và đội ngũ cán bộ dân vận để đưa thông tin chính thống, đầy đủ, bài bản và nhất quán nhất tới người dân vùng dự án, để người dân nắm rõ quyền và lợi ích cụ thể khi triển khai GPMB; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các tập thể, cá nhân, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành chức năng, nhà đầu tư với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là trong công tác đối thoại, đồng thời, tăng cường đấu tranh, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác bồi thường GPMB để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cùng với đó, ngày 09/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 936-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác GPMB cấp tỉnh gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, trưởng các sở, ngành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh, theo đó các đồng chí Ủy viên BTV được phân công phụ trách các địa phương trong vùng dự án thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo việc tổ chức triển khai công tác GPMB, trực tiếp làm việc tại hiện trường dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thuyết phục, vận động người dân chấp hành chế độ chính sách trong bồi thường, hỗ trợ GPMB. Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Với phương châm linh hoạt, kiên trì, thận trọng, thông qua đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận, tổ chức chính trị- xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, lực lượng cốt cán của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ vận động luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của người dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề vướng mắc, nảy sinh, khiếu kiện, khiếu nại; phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng cốt cán ở cơ sở trong giải thích để dân hiểu, chấp hành và giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo quy định, nhằm tạo sự đồng thuận, đồng hành của Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả vai trò của công tác dân vận, đến tháng 6 năm 2023 các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả bước đầu khá khả quan: dự án Khu công nghiệp Visip được 95,2% Nhân dân đồng thuận và ban hành quyết định thu hồi đất với diện tích 91,51ha/96,1ha; dự án Cảng Mỹ Thủy đạt 84,2% Nhân dân đồng thuận và đã ban hành quyết định thu hồi đất 112,5ha/133,67ha; dự án cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GBMB được 24,57km/32,53km, đạt 75,53%,…
Từ thực tế những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và để đạt được các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị cần nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… góp phần sớm bàn giao mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. 
                                                                     

Tác giả bài viết: Thanh Thủy-Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây