Sức lan tỏa của công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chủ nhật - 11/06/2023 21:47 427 0
Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc “học tập”, “làm theo” và “nêu gương” Bác trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Những kết quả đạt được, trước hết là nhờ sự đổi mới, đa dạng cả về nội dung, hình thức thể hiện và chủ thể tuyên truyền.
Đồng chí Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đào Mạnh Hùng- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tuyên giương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. ​​​​​​​Ảnh Tiến Nhất
Đồng chí Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đào Mạnh Hùng- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tuyên giương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. ​​​​​​​Ảnh Tiến Nhất
Thông qua các nội dung tuyên truyền về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc “học tập”, “làm theo” và “nêu gương” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi trong học tập và làm theo Bác trong chủ đề toàn khóa, chủ đề hàng năm; công tác tuyên truyền triển khai các nội dung thực hiện như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.
Phối hợp, lồng ghép các nội dung gắn tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW với tuyên truyền thực thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn đã phát động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất cách mạng, lối sống văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, cổ vũ, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo được ấn tượng tích cực và mang lại không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác, có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa, con người Việt Nam, giữ gìn nét đẹp văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Trị. Nội dung tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã khắc phục được sự chung chung, lối mòn, thiếu sức thuyết phục thường gặp trong hạn chế của công tác tuyên truyền lâu nay.
Hình thức tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được tiến hành đa dạng, phong phú, sinh động. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban ngành phối hợp tổ chức tuyên truyền một cách đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang webside, hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền thông qua tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí về đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thông qua sinh hoạt của các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội; thông qua hệ thống trường học, qua tổ chức xem phim tư liệu, các bài nói, bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh....
Các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã duy trì chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác, tập trung giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng tuần có bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Hệ thống các Đài Truyền thanh huyện, thị, thành, các tạp chí, cổng thông tin điện tử, bản tin nội bộ của các Sở, Ban, ngành... đã phát huy hiệu quả trong việc chuyển tải Kết luận số 01-KL/TW từ văn bản hướng dẫn đến tổ chức thực hiện và những kết quả đạt được trong thực tiễn. Đặc biệt, đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí tích cực bám sát cơ sở, phát hiện, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để tuyên truyền, nêu gương; nhiều bài viết sâu sắc, thiết thực, gần gũi được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút sự tham gia hưởng ứng của lực lượng văn nghệ sĩ, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy hàng năm phát hành các tập sách, bản tin, tài liệu biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể điển hình tiên tiến làm theo lời Bác...
Bên cạnh đó, hàng nghìn báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp ủy Đảng cũng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo sự hấp dẫn, thu hút đông đảo người nghe. Các địa phương, đơn vị tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước... Các đoàn thể tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên trong tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. 
Công tác tuyên truyền thông qua cổ động trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; các cuộc họp, hội nghị quán triệt nội dung từ cấp tỉnh đến cơ sở; các lớp học tập, quán triệt chủ đề hàng năm; các buổi sinh hoạt diễn đàn, sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của các trường học; tuyên truyền thông qua các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa của học sinh; sân khấu hóa các buổi liên hoan nghệ thuật, các hội nghị sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến và phát động các phong trào thi đua... tạo sự phong phú, sinh động. Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng này, chủ thể tham gia tuyên truyền cũng ngày càng đông đảo. Ngoài đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhà báo, văn nghệ sỹ... còn có Bí thư các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các em học sinh và nhân dân... đều là những chủ thể tuyên truyền rất hiệu quả, có sức lan tỏa lớn.
Phải khẳng định rằng, công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã mang lại những kết quả quan trọng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong nhân dân, trên cơ sở đó tăng cường, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm làm nên sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của địa phương, quyết tâm bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
                                                                  

Tác giả bài viết: Thu Thủy- BTG Tỉnh ủy ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây