Kết quả 5 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Chủ nhật - 03/10/2021 20:37 958 0
Thực hiện Quyết định số 399-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cấp ủy cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, thưc hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác xây dựng Đảng đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. 05 năm qua đã kết nạp được 130 đảng viên, 01 chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng, thành lập 01 chi bộ cơ sở và 06 tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021
Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 399-QĐ/TU, ngày 18/11/2016 "về Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016- 2020", Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đề án, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy khối đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và sao gửi các văn bản để chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện. Thông qua hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối, hội nghị Báo cáo viên, các cuộc làm việc với chủ doanh nghiệp ngoài Nhà nước để tuyên truyền, phổ biến tinh thần, nội dung của Đề án và các văn bản của cấp trên để các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp. Chỉ đạo Đoàn khối xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt, nghiên cứu sâu rộng trong toàn đoàn. Ban Tổ chức Đảng ủy phối hợp với Đoàn khối tiến hành khảo sát các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng thuộc khối và các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức Đảng ở Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Cụm công nghiệp Đông Hà để làm cơ sở thực tiễn, từ đó vận động thành lập tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn và kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên.
Trước khi có Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã tuyên truyền, vận động thành lập 02 tổ chức cơ sở Đảng là Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường Sáng và Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn miền Trung vào năm 2013. Sau khi có Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2016 Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn- Đông Hà, năm 2017 tiếp nhận Chi bộ Chi nhánh tư vấn đầu tư và xây dựng tại Quảng Trị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty cổ phần miền Trung ở Đà Nẵng về trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Sau 05 năm đã kết nạp được 554 đảng viên trong doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm từ 50% trở lên 424 đảng viên, doanh nghiệp ngoài Nhà nước 130 đảng viên); kết nạp được 01 chủ doanh nghiệp tư nhân là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sáng vào đảng theo đúng quy định.

Đảng ủy Khối mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng
 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là về lý luận chính trị luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy khối quan tâm. Ngoài việc tạo điều kiện và gửi danh sách để cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc được tham gia học các lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị do tỉnh tổ chức, từ năm 2014 đến năm 2017 Đảng ủy khối đã phối hợp với Trường chính trị Lê Duẩn mở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 180 học viên là cán bộ, đảng viên doanh nghiệp trong khối. Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Đông Hà xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị và mở lớp hoàn chỉnh sơ cấp lý luận chính trị cho hơn 300 cán bộ, đảng viên. Năm 2021 Đảng ủy khối tiếp tục phối hợp với Trường chính trị Lê Duẩn mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung cho đối tượng là cán bộ đương chức, dự nguồn cấp ủy ở cơ sở, các phòng, ban của các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh, khai giảng vào ngày 02/10/2021.

Trao Quyết định thành lập Chi đoàn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên việt
Đã chỉ đạo Đoàn khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ chủ doanh nghiệp vận động, trao đổi để các doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện thành lập tổ chức Đoàn thanh niên. Tuyên truyền để chủ doanh nghiệp thấy được vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, trong tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, qua đó giúp thanh niên công nhân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tác phong làm việc, góp phần nâng cao năng suất lao động, có thu nhập ổn định và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Từ năm 2017 đến nay Đoàn khối đã thành lập được 06 tổ chức Đoàn và phát triển được 97 đoàn viên ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.  
          Nhìn chung, các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước cơ bản phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, góp phần tạo sự ổn định và phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là phối hợp với chủ doanh nghiệp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, đem lại năng suất và hiệu quả cao; tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
          Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 399-QĐ/TU vẫn còn một số hạn chế đó là: việc khảo sát và thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có những khó khăn, chỉ thực hiện được việc kết nạp đảng viên ở những nơi đã có tổ chức Đảng, chưa kết nạp được đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức Đảng; do chủ doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động nên chưa thực sự quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp.
Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế đã được đề cập ở trên, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác định công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính nền tảng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả nội dung này thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
          - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU và Quyết định số 399-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24-KH/ĐUK của Đảng ủy khối về củng cố, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong khối triển khai thực hiện nề nếp, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TU, ngày 07/5/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ doanh doanh nghiệp ngoài Nhà nước không thuộc khối ở các địa bàn được phân công để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên.
- Chỉ đạo các Ban của Đảng ủy khối tiếp tục khảo sát, hướng dẫn các doanh doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành lập tổ chức Đảng ở những nơi có đủ điều kiện, xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Chỉ đạo Đoàn khối làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát triển tổ chức đoàn và phát triển đoàn viên, xây dựng đoàn cơ sở vững mạnh để tạo nguồn phát triển đảng viên. Định kỳ mở lớp tấp huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác đoàn cho các cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn.
Tin tưởng rằng, với những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy đảng các cấp, trong thời gian tới công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án 399 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Tác giả bài viết: Minh Thư - Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây