Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ tư - 19/01/2022 20:15 1.387 0

Sáng 18/01/2022, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ly Kiều Vân - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên UBKT Đảng ủy Khối, Bí thư hoặc Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở và toàn thể cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Ly Kiều Vân - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Ly Kiều Vân - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp cùng với những hậu quả nặng nề của đợt lũ lụt, thiên tai vào cuối năm 2020 nhưng với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chương trình công tác đã đề ra và nội dung cam kết trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; các nội dung cam kết đã hoàn thành theo kế hoạch; hoạt động của các TCCS đảng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục được quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; công tác kết nạp đảng viên được coi trọng về chất lượng và số lượng, kết nạp đảng viên vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện bài bản, đúng quy định. Đặc biệt trong năm, đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp “Đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với 5 nhóm nhiệm vụ. Xây dựng và đưa Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và công tác cải cách hành chính trong Đảng. Năm 2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Tại Hội nghị,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã phát động cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với 3 nhóm nội dung: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thời gian phát động từ nay cho đến ngày 01/5/2022.
         
Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ly Kiều Vân - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong năm 2021, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh cần lưu ý 5 nhóm nội dung trong năm 2022: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục chung sức, kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động, tích cực, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tăng cường tuyên truyền đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trong bối cảnh hiện nay; Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, không ngừng đổi mới phương thức học tập, tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; tích cực động viên, khuyến khích cấp ủy các doanh nghiệp trong Khối tìm ra các giải pháp và hướng đi mới nhằm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa các Sở, Ban ngành với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc một cách kịp thời.
Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 23 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021; 33 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021); khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát; 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 06 tập thể và 07 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Kết luận bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những ý kiến thảo luận đóng góp tại Hội nghị và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể bằng các giải pháp phù hợp, bổ sung vào chương trình công tác năm 2022, đặc biệt là sẽ đề ra những giải pháp hiệu quả quyết tâm khắc phục 06 tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã nêu rõ, triển khai có chất lượng 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới. Kêu gọi cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục nỗ lực, cố gắng không ngừng, đồng lòng, đồng sức quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề năm của tỉnh:“Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”, và chủ đề năm của Đảng ủy Khối: “Trách nhiệm, kỷ cương -  Đổi mới, sáng tạo - Đẩy mạnh cải cách hành chính” và nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
Đ/c Ly Kiều Vân - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021
Đ/c Đỗ Thị Lý – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Đ/c Hồ Văn Chính – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể điển hình trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tác giả bài viết: Phan Vũ Diệu Hương- VP ĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây