Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đoàn Khối chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp

Thứ tư - 27/07/2022 23:23 577 0
Nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối, BTV Tỉnh đoàn và các cấp ủy đảng cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh, các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn Khối đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt đổi mới hình thức để tổ chức triển khai các hoạt động phong trào có hiệu quả, cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch bằng những việc làm, hành động cụ thể, có sức thuyết phục cao. Từ đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị nói riêng và trong toàn Đảng bộ Khối nói chung.
ĐỖ THỊ LÝ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
ĐỖ THỊ LÝ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Xác định công tác giáo dục là một trong những nội dung quan trọng nên trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ đoàn trong toàn Khối thực hiện nghiêm túc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả từ cơ sở đến Đoàn Khối; các hoạt động theo hướng đặc thù của đơn vị, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng trong xã hội, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn.
Các phong trào hành động của thanh niên tiếp tục có bước phát triển, đổi mới, tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm và thực tiễn đặt ra. Theo đó, tuổi trẻ Đoàn Khối đã tích cực triển khai các hoạt động tham gia phòng, chống COVID-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội.
Riêng phong trào thanh niên tình nguyện, trong nhiệm kỳ qua đã xây dựng 20 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối, 1.600 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào “Tình nguyện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” và công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai rõ nét với các nội dung phần việc cụ thể, phù hợp, sát với thực tế, khẳng định được thế mạnh của tuổi trẻ Đoàn Khối. Thông qua các hoạt động phong trào, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên được thể hiện rõ hơn.
Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã tăng cường định hướng, cổ vũ đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” và các hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào học tập, công tác, sản xuất và đời sống, góp phần làm phong phú thêm ngân hàng ý tưởng sáng tạo, hộp thư sáng kiến của Đoàn Khối. Các hoạt động tình nguyện tham gia cải cách hành chính tiếp tục được các cơ sở đoàn đẩy mạnh.
Công tác xây dựng đoàn được quan tâm triển khai đồng bộ trên các mặt, từ công tác cán bộ, củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đoàn, phát triển đoàn viên… đến tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Với những kết quả đạt được, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đón nhận nhiều bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, được Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện nhiều năm liền
.
Đoàn Khối xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” tại xã Triệu Ái, Triệu Phong - Ảnh: T.T

Để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đóng góp tài năng, sức trẻ tiên phong cho sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II đã xác định, trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, BTV Đoàn Khối cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, các cấp bộ đoàn trong Khối tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU, ngày 15/1/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị; đổi mới, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng thời tích cực triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng và hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật”, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiêu biểu như phong trào tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… Trong thực hiện phong trào tuổi trẻ sáng tạo, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” gắn với các mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác với các giải pháp, kết quả cụ thể. Tiếp tục duy trì các mô hình cải cách hành chính với sự tham gia rõ nét của đoàn viên thanh niên.
Thứ hai, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, các chương trình đồng hành với thanh niên cần chú trọng tính chiều sâu, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đoàn khối cơ quan và khối doanh nghiệp, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Trong thực hiện công tác xây dựng đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đoàn. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt.
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo niềm tin và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền. Làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đồng thời tích cực thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ phát triển toàn diện; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Chủ động đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn đảm bảo chất lượng về trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng nhu cầu công tác và sẵn sàng tham gia cấp ủy, tham gia vào các vị trí chủ chốt các cấp.
Thứ ba, trước bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh nhà có nhiều thay đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, nhất là công nghệ số ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng. Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình kinh tế - xã hội đất nước và tỉnh tiếp tục còn có những khó khăn tác động đến đoàn viên thanh niên.
Trước những thời cơ, thách thức mới đòi hỏi tuổi trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, đổi mới sâu sắc, toàn diện về nhận thức, tư tưởng, tổ chức và hành động; xác định các nội dung đột phá; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động của tổ chức đoàn, xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả để có thể thích ứng được với tình hình thực tiễn, qua đó khẳng định và phát huy chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ, tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới, chung sức xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây