PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thứ tư - 12/01/2022 08:27 2.462 0
Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ và ký cam kết năm 2022 theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa các đồng chí đại diện các Vụ địa phương các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị !

Thực hiện Chương trình công tác, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng đảng, với các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2021, bàn nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo trong năm 2022.

2. Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy năm 2021, bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

3. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch 105-KH/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

4. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

5. Lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy năm 2021 theo Quy định về đánh giá cán bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đại biểu tại điểm cầu Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến cấp huyện đã đến dự Hội nghị. Chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới!

Kính thưa các đồng chí!

Để chuẩn bị cho Hội nghị, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị các báo cáo, văn bản cho Hội nghị. Theo Quy chế làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước. Để tiết kiệm thời gian, xin phép Hội nghị chúng ta không trình bày lại các dự thảo văn bản tại Hội trường mà để dành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến.

Sau đây, tôi xin thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao đổi một số vấn đề mang tính gợi mở, để các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định như sau:

Nhìn một cách tổng quát năm 2021, cho thấy, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhất là khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có thể nói Đảng bộ đã đi qua một năm có nhiều dấu ấn, sự khởi đầu tốt đẹp trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

Điều khẳng định trước hết là, bước vào năm đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, toàn diện và đồng bộ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản khung để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và hoàn thiện các thể chế mà Nghị quyết Đại hội đã xác định, trong đó đã ban hành 07 Đề án trên lĩnh vực công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 07 nghị quyết, kết luận chuyên đề trên lĩnh vực năng lượng, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tài chính ngân sách, tái cơ cấu nông nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 24 cơ chế, chính sách địa phương để từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Chúng tôi xác định đây là những định hướng lớn, quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành triển khai nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, kết luận chuyên để của Trung ương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để tạo thêm động lực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức ký cam kết trách nhiệm, giao 226 nhóm nhiệm vụ cho người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của các địa phương, đơn vị và được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác của tỉnh.

Là năm đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản, quy chế, quy định chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo sơ sở để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng một cách đồng bộ và toàn diện. Bám sát sự chỉ đạo này, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh uỷ đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số quy định, quy chế về đánh giá, xếp loại cán bộ, về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng đề án và tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương... Ban hành nhiều quy định, chỉ thị trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là về tổ chức bộ máy, về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các quy định, văn bản mới của Trung ương trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thi hành Điều lệ Đảng.... Các mặt công tác xây dựng đảng như công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với tăng cường đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị. Từng bước đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, có cạnh tranh thông qua thí điểm thi tuyển một số chức danh cấp phó sở, ngành cấp tỉnh. Phát huy tối đa tinh thần dân chủ trong sinh hoạt BTV, BCH, bàn và quyết định nhiều chủ trương quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều điểm sáng, nhất là việc chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý nghiêm các sai phạm. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, xây dựng và nhân rộng có hiệu quả nhiều phong trào từ cơ sở. Đoàn kết trong Đảng, mà trực tiếp là trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ được đề cao; sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra.

Những kết quả đạt được nêu trên đã được thể hiện trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Cùng với dự thảo Báo cáo chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi đến các đồng chí các dự thảo báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, về công tác cán bộ, về kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu năm 2021. Đề nghị các đồng chí căn cứ vào tài liệu đã gửi và tình hình thực tế của địa phương để thảo luận, đánh giá một cách cụ thể những kết quả đạt được trên các mặt công tác; bổ sung những khó khăn thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ hơn nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đối chiếu, phân tích, dự báo khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 để bổ sung các giải pháp tổ chức thực hiện thật tốt, có hiệu quả, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

 Đề nghị các đồng chí cho ý kiến sâu về báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; bàn giải pháp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát như thế nào để công tác kiểm tra, giám sát thực sự là phương thức lãnh đạo của Đảng, giải pháp nào để chủ động hơn trong phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tham gia sâu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XIII về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là những giải pháp đổi mới công tác cán bộ sao cho hiệu quả để công tác cán bộ thực sự là “then chốt của then chốt”... Đối với ký cam kết trách nhiệm, đây là việc làm thường xuyên của đảng bộ từ nhiệm kỳ trước đến nay, đề nghị các đồng chí đánh giá thêm về tính hiệu quả của việc ký cam kết và cơ chế xử lý nếu không thực hiện đúng cam kết.

Thưa các đồng chí!

Công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp và các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ nghiên cứu, thảo luận các nội dung trình và sẽ thông qua tại Hội nghị để toàn Đảng bộ chúng ta quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, AN-QP và xây dựng đảng năm 2022 đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây