ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ ba - 22/02/2022 02:30 1.189 0
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động Cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH: PHÁT ĐỘNG  CUỘC THI VIẾT VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần bảo vệ, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. 
Theo đó, cuộc thi dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động đang công tác và học tập tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
Nội dung các bài dự thi tập trung khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng (tập trung vào những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng), phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực; những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, những kinh nghiệm quý, mô hình và cách làm hay, hiệu quả và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 
Tác phẩm dự thi tập trung vào 03 nhóm vấn đề: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nội dung bài dự thi không được sao chép, không vi phạm bản quyền tác giả và đảm bảo cơ cấu gồm các phần: (1) Những nội dung lý luận của vấn đề/chủ đề; (2) Thực trạng hiện nay của vấn đề/chủ đề; (3) Một số giải pháp để bảo vệ, đấu tranh (có liên hệ gắn với thực tiễn cơ quan, vị trí công việc đang đảm nhận,…)
Các Chi, Đảng bộ cơ sở phát động cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp; lựa chọn những bài xuất sắc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi của Đảng ủy Khối, thời gian nhận bài từ 18/01/2022 đến 01/5/2022. Ban Tổ chức cuộc thi của Đảng bộ Khối tổ chức chấm bài dự thi qua hai vòng: vòng sơ khảo và vòng chung khảo; dự kiến thời gian tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Về cơ cấu giải thưởng gồm: 02 giải A, 03 giải B, 05 giải C, một số giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi khen thưởng các tập thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt.
Qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng, tạo nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.
 

Tác giả bài viết: Ngô Thùy – Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây