Kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền quản lý biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thứ năm - 12/01/2023 03:55 288 0
Quảng Trị có đường biên giới đất liền dài 187,864 km tiếp giáp với hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan (Lào) với 67 vị trí/73 mốc quốc giới. Quảng Trị là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có 02 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay thuận lợi cho việc kết nối trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối các cảng biển Việt Nam với các tỉnh Nam Lào trù phú, giàu tài nguyên và tiềm năng phát triển.
Kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền quản lý biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Phát huy tình đoàn kết gắn bó giữa 2 dân tộc trong kháng chiến chống kẻ thù chung, trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh, nâng tầm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan đã triển khai quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng. Định kỳ, tỉnh Quảng Trị và các tỉnh có chung biên giới đã tiến hành hội đàm cấp cao và ký các văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Lãnh đạo tỉnh, các địa phương có chung biên giới, các tổ chức đoàn thể, các sở, ban ngành của 2 bên thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, phối hợp công tác. Hai bên thường xuyên phối hợp, giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Xác định thực hiện công tác tuyên truyền về đối ngoại nói chung, tuyên truyền quản lý biên giới Việt Nam - Lào nói riêng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh trong xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, đồng thời phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các cấp, các ngành của tỉnh, các huyện biên giới trong phổ biến, quán triệt, thực hiện công tác tuyên truyền về đối ngoại biên giới. Ban hành hướng dẫn các nội dung tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, công tác biên giới… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tuyên huấn 2 tỉnh Savanankhet và Salavan đã tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp trên lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tổ chức đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Nhân “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2022”, tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Savannakhet và Salavan biên soạn tài liệu tuyên truyền song ngữ Việt - Lào “Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa tỉnh Quảng Trị - Savannakhet, Quảng Trị - Salavan từ năm 1930 đến nay”. Tài liệu được biên soạn công phu, khoa học, có giá trị và ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; được 2 tỉnh bạn Lào đánh giá cao.

Năm 2022, công tác tuyên truyền quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đã được tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biên giới chấp hành tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu giữa Lào và Việt Nam; Nghị định thư về đường biên giới mốc quốc giới Việt Nam - Lào ký năm 2016; Chỉ thị 05 về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền biên giới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII liên quan đến công tác biên giới trên đất liền; những văn bản thỏa thuận, biên bản hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào). Tuyên truyền trong việc hai bên phối hợp xây dựng Đề án Quy hoạch và phát triển Cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2050 trình Thủ tướng phê duyệt…

Mô hình kết nghĩa “Bản - Bản” (25 cặp bản đối diện) tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Tỉnh đã tổ chức các hoạt động sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Các hoạt động đã tạo ra một bầu không khí vui tươi, phấn khởi dọc hai bên biên giới. Đây cũng là cơ sở cho các phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn (bản) khu vực biên giới, gắn với việc tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới phát huy sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, động viên các cấp, các ngành, các lực lượng hướng về biên giới, tổ chức nhiều hoạt động như: khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn các xã biên giới... Các hoạt động thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh. Công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới của hai nước đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thúc đẩy giao thương của các địa phương khu vực biên giới; tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cộc mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Tiếp tục phát huy hiệu quả Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay. Đăng phát thông tin trực tiếp, trực quan qua các phương tiện, thiết bị của Cụm và cấp, phát ấn phẩm cho du khách qua lại tại hai cửa khẩu. Vận hành và thực hiện có chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Quảng Trị bằng tiếng Việt - tiếng Anh trên Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh.

Với sự nỗ lực đó, công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa vấn đề biên giới đất liền, chủ quyền lãnh thổ đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc; hạn chế tối đa tình trạng tái diễn và phát sinh mới người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào sau khi t`hỏa thuận giữa Chính phủ hai nước hết hiệu lực. Từ sự chuyển biến về nhận thức, người dân Quảng Trị ngày càng tự giác hơn trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong thời gian tới, tỉnh tập trung các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác, tuyên truyền quản lý biên giới trong giai đoạn mới. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả các lĩnh vực giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet, Salavan theo nội dung thỏa thuận đã ký kết. Tích cực phối hợp xây dựng Đề án khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavẳn. Chủ động, tích cực trong việc khai thác, xây dựng, cung cấp thông tin về quản lý biên giới đất liền. Tiếp tục phát huy mô hình “kết nghĩa Bản-Bản”. Tăng cường quan hệ giao lưu, thăm hỏi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xã hội, trao đổi tình hình, giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến biên giới. Phát huy vai trò, uy tín của già làng, trưởng bản trong cộng đồng dân cư khu vực biên giới. Đổi mới về nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng tính định hướng và sức thuyết phục, phù hợp về đối tượng và địa bàn tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số và tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng. Tăng cường hợp tác, trao đổi và cung cấp thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới, đặc biệt là các nước trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện để công tác tuyên truyền quản lý biên giới ngày càng có chất lượng.

Là địa phương có vị trí nằm ở trung điểm đất nước, điểm đầu trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị luôn nỗ lực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tác giả bài viết: Lê Liên - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây