GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, LAN TẢO SÂU RỘNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Thứ tư - 23/11/2022 20:08 409 0
Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2022, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, LAN TẢO SÂU RỘNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Quán triệt Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng đã ban hành các văn bản yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Sau hơn 8 tháng phát động, Giải đã thu hút 75 tác phẩm tham gia dự thi của phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú trên địa bàn, cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi với tất cả các thể loại báo in, truyền hình, phát thanh, phong sự ảnh… So với các năm trước tác phẩm dự thi năm nay tăng về số lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về thành phần dự thi. Điều này thể hiện sức thu hút của Giải Búa liềm vàng năm 2022 đã thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổ chức Giải và sự quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí địa phương.

Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2022 đã quy tụ được nhiều đối tượng tham gia: phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tác giả không chuyên công tác ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh…Nhìn chung, đa số các tác phẩm tham gia dự thi năm nay đã bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng; chất lượng có mặt được nâng lên, phản ánh sinh động đa dạng và có chiều sâu trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người xem. Có nhiều tác phẩm được sự đầu tư công phu tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; phát hiện nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu, có sức lan tỏa, một số tác phẩm đã đi sâu thể hiện được chủ đề, vấn đề đặt ra, có tính thuyết phục. Các tác phẩm tham gia dự thi đã chú trọng tuyên truyền về kết quả đưa Nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; những cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông; mảng tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng có nhiều cây bút không chuyên tham gia. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào; đặc biệt Quảng Trị là một trong những tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào, một số tác phẩm đi sâu phản ánh về mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa các bản làng các tỉnh biên giới Salavan, Savannakhet với tỉnh Quảng Trị, nhất là những nét mới trong công tác hợp tác, phối hợp xây dựng quy hoạch phát triển từ chủ trương lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị và các tỉnh bạn Lào, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Một số tác phẩm đã đề cập đến hiệu quả của chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng, tham gia giải pháp để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả hơn; một số tác phẩm phản ánh về công tác xóa đói giảm nghèo từ việc thực hiện một Đề án; khắc họa chân dung về nữ già làng và những nữ đảng viên dân tộc thiểu số tiêu biểu; một số tác phẩm đề cập việc đổi mới trong trong đại hội ở chi bộ cơ sở... Nhiều tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh một cách sinh động, khách quan, đa dạng và có chiều sâu trên các mặt của công tác xây dựng Đảng đã góp phần giúp cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém; bổ sung, sửa đổi các chủ trương không còn phù hợp, tìm ra lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng.

Giải lần này tiếp tục có sự phối kết hợp giữa các cơ quan Đảng với cơ quan báo chí để cho ra đời các sản phẩm có chất lượng, đặc biệt nhiều Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo bằng văn bản trực tiếp tham gia Giải, giao nhiệm vụ cho các cơ quan ở địa phương tham gia cung cấp tư liệu,tài liệu cho phóng viên, cộng tác viên. Vì vậy, Giải Búa liềm vàng năm 2022 có nhiều tác phẩm từ cấp huyện đạt giải cao. Cuộc thi giúp nâng cao hơn nữa nhận thức và tay nghề của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên trong sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Công tác tổ chức chấm giải được thực hiện nghiêm túc, khách quan. Ban Giám khảo đã quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu, thể lệ giải và tiêu chí đối với tác phẩm và từng thể loại. Việc chấm thi được chuẩn bị chu đáo, các tác phẩm dự thi được chuyển tải trực tiếp vào máy tính cho mỗi thành viên Ban giám khảo. Ở vòng Sơ khảo, các thành viên Ban Giám khảo đã chấm bài dự thi độc lập ở tất cả các loại hình. Sau 10 ngày tổ chức chấm vòng sơ khảo (từ ngày 17/10 đến 26/10/2022), với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn ra 46 tác phẩm trên tổng số 75 tác phẩm dự thi để chấm vòng Chung khảo. Tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã chấm tập trung tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các thành viên Ban Giám khảo đã thảo luận, phân tích, đánh giá từng tác phẩm, cân nhắc chất lượng tác phẩm dự thi giữa các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh. Ban Giám khảo ghi nhận sự nỗ lực của các cây bút không chuyên, sự tích cực tham gia của các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên trong và ngoài tỉnh, đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh và cán bộ, phóng viên của các đài phát thanh địa phương. Sau khi thảo luận, phân tích đánh giá 46 tác phẩm được chọn từ vòng Sơ khảo, Ban Giám khảo đã đi đến thống nhất chọn 19 tác phẩm xuất sắc nhất để đưa vào chấm giải. Việc chấm điểm cho 19 tác phẩm tiêu biểu được các thành viên Ban Giám khảo chấm độc lập trên phiếu điểm cá nhân. Qua tổng hợp điểm trung bình lấy từ cao đến thấp đã chọn ra 15 tác phẩm  để trình Ban Tổ chức giải xét trao giải (bao gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 07 giải khuyến khích, 02 giải chuyên đề). Ban Giám khảo cũng đã thống nhất đề nghị gửi các tác phẩm đạt giải dự thi cấp Trung ương.

Mặc dù còn một số hạn chế nhưng nhìn chung giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị năm 2022 đã có những tiến bộ rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nét nổi bật năm nay, ngoài sự chỉ đạo, động viên của các cơ quan báo chí địa phương, sự chủ động tham gia của đội ngũ phóng viên, cán bộ, đảng viên là sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp ủy Đảng trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu để các cơ quan, đơn vị, địa phương  thực hiện tác phẩm dự thi; đồng thời tạo điều kiện để phóng viên báo chí đến tác nghiệp trên địa bàn.

Thành công của Giải lần này không chỉ thể hiện ở chỗ tác phẩm tham gia giải tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng hơn về thể loại, phong phú hơn về đối tượng mà còn thể hiện ở sự trưởng thành hơn của các cây bút chuyên và không chuyên trong sáng tác các tác phẩm về đề tài xây dựng Đảng  Thông qua các tác phẩm báo chí tham gia Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, định hướng, dư luận vào những vấn đề liên quan đến thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin, khát vọng và khí thế mới trong năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tác giả bài viết: Phan Ngân – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây