Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cơ quan, doanh nghiệp

Thứ năm - 02/02/2023 20:32 593 0
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc với 5.047 đảng viên. Đảng bộ Khối lãnh đạo các TCCS trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Cán bộ, đảng viên thường xuyên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - Ảnh: LỆ NHƯ
Cán bộ, đảng viên thường xuyên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - Ảnh: LỆ NHƯ
Trong những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối và Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Khối luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các ban cán sự đảng, Đảng đoàn và các TCCS đảng trong khối về công tác xây dựng Đảng, về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35).

Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 được các chi, đảng bộ thực hiện đạt kết quả tích cực. Thường trực BCĐ 35 Đảng ủy Khối đã nỗ lực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Khối và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối như: tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35; Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 của BTV Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 01-HD/ ĐUK, ngày 13/8/2019 của BTV Đảng ủy Khối về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. BCĐ 35 Đảng ủy Khối đã tiến hành xây dựng chương trình công tác trọng tâm; chương trình kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, tổ giúp việc.

BCĐ 35 Đảng ủy Khối, cộng tác viên (CTV) các TCCS đảng đã kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các TCCS đảng trong khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 35 bằng nhiều hình thức phong phú như: tại diễn đàn sinh hoạt chi bộ, giao ban, họp chuyên môn… Các thành viên BCĐ ở cơ sở đã tích cực nắm bắt các luồng thông tin tại đơn vị, thông tin trong đời sống xã hội báo cáo kịp thời cho BCĐ 35 Đảng ủy Khối.

Điểm nổi bật đáng ghi nhận trong triển khai Nghị quyết số 35 là đã tham mưu BTV Đảng ủy Khối tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được BTV Đảng ủy Khối phát động cuộc thi thu hút nhiều đảng viên của các TCCS đảng trực thuộc tham gia. Thể lệ, nội dung, chủ đề, thời gian, cơ cấu giải thưởng cuộc thi được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động (NLĐ) nắm bắt kịp thời và chính xác, từ đó cuộc thi nhanh chóng được lan tỏa.

Sau 4 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 1.297 bài dự thi từ 56 TCCS đảng trực thuộc, trong đó có 161 bài dự thi có chất lượng cao. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tặng giấy khen cho 9 tập thể có thành tích trong triển khai và tổ chức thực hiện; trao giấy chứng nhận cho 20 cá nhân đoạt giải, trong đó có 2 giải A; 3 giải B; 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Công tác giám sát cũng thường xuyên được triển khai, năm 2022 đã tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với 4 TCCS đảng trực thuộc nhằm theo dõi việc triển khai nhiệm vụ ở các TCCS đảng, đồng thời đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế để có định hướng triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Trong năm 2022, BCĐ 35 Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt chương trình công tác trọng tâm năm; chương trình kiểm tra, giám sát; tham mưu cho BTV Đảng ủy Khối nội dung về thực hiện Nghị quyết số 35 hiệu quả hơn.

Nhận thức của các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và NLĐ về nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch ngày càng sâu sắc hơn, xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động nhằm bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện và nhận thức về Nghị quyết số 35 tại một số cơ quan, doanh nghiệp (DN) vẫn chưa đầy đủ, chưa thật sự quyết liệt, kịp thời; công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, các DN còn hạn chế.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong cơ quan, DN trong thời gian tới, BCĐ 35 Đảng ủy Khối xác định các giải pháp là: nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; kiện toàn hoạt động của BCĐ, Tổ thư ký giúp việc, đội ngũ CTV… đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin kịp thời cho đội ngũ CTV BCĐ 35 Đảng ủy Khối; duy trì, tham gia viết tin, bài đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên internet và mạng xã hội tăng cả số lượng và chất lượng.

Lồng ghép công tác tuyên truyền với tổ chức các cuộc thi. Gắn với việc rà soát, nghiên cứu, lựa chọn nội dung phù hợp để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, NLĐ thuộc khối, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi viết, phát tán thông tin nhạy cảm, phức tạp về chính trị, những luận điệu sai trái trên mạng xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, CTV dư luận xã hội, CTV BCĐ 35 Đảng ủy Khối.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nêu gương người tốt việc tốt, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tiếp theo hiệu quả hơn.
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Nhàn

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây