Trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Thứ hai - 31/10/2022 23:05 2.686 0
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Vì vậy, việc nhận thức sâu sắc nội dung và có phương thức, hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có tính hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay, trong đó trách nhiệm chính là của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ghép ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ảnh: CTV
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ghép ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ảnh: CTV
Đối với mỗi đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Mỗi đảng viên phải thể hiện trách nhiệm cao trong công tác, hoạt động, sinh hoạt, sử dụng mạng xã hội… Là đảng viên, chúng ta cần nhìn cho đúng bản chất của từng sự việc để phản bác, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
Đảng viên luôn được giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hay các diễn đàn. Đặc biệt diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Riêng chuyên đề này, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có sáng kiến và được sự đồng tình của đảng viên 3 chi bộ, đó là tổ chức diễn đàn sinh hoạt ghép 3 chi bộ với cách làm cụ thể: Đảng ủy đã họp thống nhất ban hành Công văn số 04-CV/ĐU, ngày 24/9/2020 về việc phân công chuẩn bị diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và phân công 3 bí thư chi bộ đồng chủ trì diễn đàn; phân công Chi bộ Phòng Tổ chức đảng - đảng viên chuẩn bị báo cáo sinh hoạt diễn đàn; mỗi chi bộ phải có ít nhất 3 bài phát biểu tham gia tại diễn đàn, ưu tiên đảng viên trẻ, các nội dung được tập thể chi bộ tham gia góp ý.
Tại diễn đàn hầu hết ý kiến tham gia sâu sắc, thiết thực, phù hợp với tình hình thực hiện chuyên môn của cơ quan, nhiều ý kiến có liên hệ đến bản thân và công việc của cơ quan nên rất thu hút người nghe. Việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chung đã tạo được không khí sinh hoạt đảng sôi nổi, sinh động. Qua đó, mỗi đảng viên thảo luận, trao đổi, giải bày những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình một cách thoải mái, không bị nặng nề vì kiểm điểm, phê bình, tạo không khí thân thiện, cởi mở, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Quá trình thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW giúp cho từng đảng viên nâng cao nhận thức trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể hơn, trong mỗi cuộc họp chi bộ, trong cuộc sống hằng ngày, mỗi đảng viên từ lời nói, việc làm phải là hạt nhân của sự đoàn kết ở địa phương và cơ quan...
Khi tham gia mạng xã hội, đảng viên cần thận trọng trong sử dụng thông tin. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, thông tin sai so với thông tin chính thức, thông tin có nội dung xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... thì phải có ý kiến đấu tranh, phản bác một cách sắc bén; không im lặng cho qua hoặc thờ ơ, xem như mình vô can. Để tăng cường hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Hai là, nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội theo kịch bản chặt chẽ, tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý các hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm.
Ba là, tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận “gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, các trang mạng độc hại. Đồng thời, xây dựng mới các trang mạng, báo chí có nội dung tích cực, bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng, nhiệm vụ chính trị, KT-XH của đất nước, địa phương, từng bước giành thế chủ động về thông tin tư tưởng, lý luận trên internet.
Bốn là, tập trung bảo vệ và lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận; trong đó, chú trọng bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc.
Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tất cả những giải pháp đó sẽ góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Tác giả bài viết: Trương Tuấn Thành-BTCTU

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây