Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu - 24/06/2022 02:51 763 0
Internet ngày nay đã phát triển nhanh vượt bậc. Cùng với đó, sự bùng nổ của kết nối dữ liệu vạn vật, điện thoại thông minh ra đời và sự xuất hiện của mạng xã hội đã tác động đến nhiều mặt của đời sống con người. Không gian mạng chứa đựng lượng thông tin khổng lồ mà không được xác thực, kiểm chứng, đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội đã có nhiều tài khoản ảo, thông tin rác. Vì vậy, các thế lực thù địch, các phần tử phản động thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước. Trước thực tế này, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Tuyên truyền, phổ biến về Luật Điện lực - Ảnh: CTV
Tuyên truyền, phổ biến về Luật Điện lực - Ảnh: CTV
Ở Việt Nam, sau gần 25 năm (từ năm 1997), internet có mặt và hạ tầng viễn thông phát triển mạnh mẽ, phủ rộng khắp lãnh thổ, mạng 4G, 5G đã đến với nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Internet với các công cụ tìm kiếm và trang mạng xã hội đang trở thành công cụ hữu hiệu phục vụ cuộc sống người dân. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng được xem là vùng đất màu mỡ cho các thế lực thù địch thực hiện những hoạt động phá hoại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gây hoang mang trong xã hội; kích động hành vi chống đối.
Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nhận định: “Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”. Vì vậy, việc nhận diện được thông tin, các quan điểm sai trái của thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên mạng xã hội là rất cần thiết. Từ đó, mỗi Đảng viên không chỉ nâng cao bản lĩnh chính trị, mà còn phải có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.
Nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới, đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đạt được trong lịch sử giành độc lập và sự nghiệp phát triển đất nước đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.
Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đại hội XIII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ quan trọng: “Kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”, “Thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
Nghị quyết 35-TW/NQ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cũng đề ra và chỉ rõ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Mỗi một đảng viên khi tham gia mạng xã hội phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, đặc biệt, phải đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng.
Cùng với cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, cán bộ, đảng viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị luôn chủ động đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, đó là: Tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy Quảng Trị. Thường xuyên tổ chức các diễn đàn chi bộ với những chủ đề như: “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...
Sở Tư pháp luôn đẩy mạnh thực hiện công tác PBGDPL. Thông qua chức năng, nhiệm vụ của mình, cán bộ, đảng viên Sở Tư pháp đã chủ động tổ chức PBGDPL bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm trang bị cho người dân kiến thức pháp luật để không bị các thế lực thù địch, các phần tử phản động lợi dụng chống phá. Thường xuyên đăng tải bài viết tìm hiểu các quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo ra “sức đề kháng” trước những thông tin xấu độc, những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.
Tạo lập trang thông tin điện tử và các trang thông tin chính thức trên mạng xã hội như: Sotuphapquangtri. gov.vn; Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Trị; Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, đăng tải các nội dung về tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hưởng ứng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hay các hoạt động thanh niên tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa…
Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị thực hiện chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp, livestrem trực tiếp với chủ đề “Những điều người dân cần biết về bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, lấn át những thông tin xấu độc, tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng thì việc phát huy vai trò tiên phong của đảng viên có ý nghĩa to lớn. Làm tốt công tác này không chỉ góp phần vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng mà còn phát huy được tính gương mẫu, đi đầu của mỗi đảng viên, củng cố hơn nữa lòng tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Tác giả bài viết: Bích Hảo

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây