Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân

Chủ nhật - 17/07/2022 23:19 2.898 0
Với tư cách là cầu nối giữa quần chúng nông dân với Đảng, tổ chức hội nông dân và mỗi cán bộ, hội viên, nông dân là đội ngũ chủ lực của cách mạng, là trụ cột của chính quyền ở nông thôn, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Nông dân trong tỉnh tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất - Ảnh: H.V.A
Nông dân trong tỉnh tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất - Ảnh: H.V.A
Trong những năm qua, các cấp hội đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết 35-NQ/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và triển khai các phong trào thi đua trong nông dân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được chú trọng. Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của hội, bám sát thực tiễn đang diễn ra để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị… Những hoạt động giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc cũng được các cấp hội quan tâm. Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nông dân nghèo; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân... đã khơi dậy trong cán bộ, hội viên, nông dân lòng yêu nước, ý thức hướng về cội nguồn, tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Đảng về thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, ban hành văn bản hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong cơ quan, thực hiện đưa nội dung nghị quyết vào công việc chuyên môn cụ thể ở từng vị trí, lĩnh vực công tác, gắn với nhiệm vụ chính trị của hội.
Hằng tháng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt Đảng theo các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII). Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin kịp thời về tình hình thời sự thế giới, trong nước; về tình hình KT - XH của tỉnh; tình hình hoạt động, âm mưu của các thế lực thù địch...
Tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu của tháng gắn với nội dung, chủ đề của từng tháng. Thông tin, định hướng đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc; nắm và nhận diện thông tin, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nâng cao chất lượng Bản tin nông dân, trang thông tin điện tử của hội, cập nhật kịp thời thông tin hoạt động, các chủ trương, chính sách đến các cấp hội và hội viên, nông dân.
Cán bộ hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của hội viên nông dân thông qua đi cơ sở, từ báo cáo theo hệ thống hội các cấp; chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, vướng mắc liên quan đến nông dân… góp phần ổn định chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nông dân về đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân không chia sẻ những nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp được quan tâm. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 350 cán bộ hội nông dân chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở; hội nông dân cấp huyện phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hàng nghìn cán bộ hội cơ sở và chi hội... Từ đó, trình độ của đội ngũ cán bộ hội ngày được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các cấp hội tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân với hình thức đa dạng như: Hội nghị, hội thảo, hội thi, đối thoại chính sách... Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn văn minh hiện đại và tổ chức hội vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vẫn còn những hạn chế. Cán bộ, hội viên, nông dân chưa cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vai trò của một số cán bộ hội trong tham mưu chỉ đạo tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động còn hạn chế.
Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên, nông dân đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Các thế lực thù địch bằng mọi âm mưu, phương thức chống cách mạng Việt Nam nhưng một số cán bộ, đảng viên có lúc còn lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là diễn biến tư tưởng, băn khoăn, bức xúc của nông dân còn thiếu kịp thời...
Từ thực tiễn trên, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở các cấp hội nông dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cách mạng cho cán bộ, hội viên nông dân... Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đúng định hướng tư tưởng của Đảng và Nhà nước; tăng cường việc tuyên truyền trên mạng xã hội; tham gia đấu tranh phản bác, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Tham mưu, đề xuất cho cấp ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng, những vấn đề bức xúc của hội viên, nông dân ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, trong sáng, gương mẫu, có uy tín cao; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, có kỹ năng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nhân

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây